कोरची येथील राजीव भवनाचा वाली कोण?

कोरची –

कोरची तालुक्यात होणाऱ्या विविध कार्यक्रमासाठी नेहमी उपयोगात येणारे भवन म्हणजे राजीव भवन. कारण शहरात शासकीय असो वा खाजगी कार्यक्रम त्याकरिता एकमेव पर्याय म्हणजे राजीव भवन. सन 1994 मध्ये खासदार निधीने कोरची येथे राजीव भवनाची निर्मिती करण्यात आली व परिसरातील नागरिकांना कार्यक्रम करायला एक सभागृह मिळाले. या राजीव भवनात कित्येक लग्न समारंभ, सरकारी बैठका, खाजगी बैठका असे विविध प्रकारचे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले. परंतु मागील काही महिन्यापासून या राजीव भवनाची पूर्ण दुर्दशा झाली असल्यामुळे तालुक्यातील नागरिकांना पर्यायी व्यवस्था करण्याकरीता खूप अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
सन 1994 ला विलास मुत्तेमवार खासदार असतानी कोरची येथे स्व. शामलाल मडावी यांनी दिलेल्या जागेवर खासदार निधीने राजीव भवनाची निर्मिती करण्यात आली. परंतु आज हे राजीव भवन रखरखाव व्यवस्थितपणे न झाल्यामुळे शेवटच्या घटका मोजत आहे. या भवनाच्या देखरेखीचे काम कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडे असून आज या भवनाचे दरवाजे, खिडक्या व शेड हे तुटलेले असून या भवनात मागील कित्येक वर्षांपासून रंगरंगोटी सुद्धा झालेली नाही.
कोरची तालुक्यातील विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी शहरात राजीव भवन हे एकमेव पर्याय असल्यामुळे या भवनाची तातडीने डागडुजी करण्यात यावी अशी मागणी तालुक्यातील नागरिकांतर्फे करण्यात येत आहे.